Nieuws

Sterk herziene versie van het casusconceptualisatie-formulier door de ISST (International Society of Schematherapy)

De International Society of Schema Therapy (ISST) heeft een nieuw formulier voor casusconceptualisatie ontwikkeld. Op het ISST congres in mei 2018 in Amsterdam werd dit format geintroduceerd en toegelicht. De VSt heeft een (geautoriseerde) vertaling laten maken van het nieuwe casusconceptualisatie-format van de ISST, het volledig ingevulde voorbeeld én de bijbehorende therapeuten-handleiding. Daarnaast is er een beoordelingsformulier voor deze vernieuwde casusconceptualisatie gemaakt (de STCCRS). Deze documenten zijn hieronder te vinden:

ISST Handleiding CC (NL)

ISST CC ingevuld voorbeeld (NL)

ISST CC formulier (NL)

STCCRS (NL)

Internationaal is dit gedetailleerde formulier de nieuwe standaard. In Nederland kennen we meerdere varianten van het casusconceptualisatie-formulier.

We zijn benieuwd naar de ervaringen met dit nieuwe uitgebreide formulier, deze kunnen gedeeld worden met de Opleidingscommissie van de VSt (via het algemene mailadres: info@schematherapie.nl).