Nieuws

Van de voorzitter: Coronacrisis en een succesvol 2019

Het zijn bizarre tijden. Corona heeft ons in de greep. Het dagelijks leven is totaal veranderd, velen verkeren in onzekerheid over hun gezondheid en werk en er is een stijging in psychische problemen zoals angst, stress, depressie en rouw. Ook het contact met onze patiënten is veranderd, omdat we gedwongen zijn op afstand met hen te communiceren. Beeldbellen is ineens de nieuwe werkelijkheid en de webinars over online behandelen lopen storm. We proberen jullie op de hoogte te houden van alle mogelijkheden op dit gebied door links te sturen en relevante artikelen op de website te plaatsen. Maar vooral willen we iedereen een hart onder de riem steken en veel sterkte wensen. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Ondertussen proberen we het ‘gewone’ leven zoveel als mogelijk door te laten gaan. Helaas hebben we de workshop van David Bernstein en de aansluitende ALV naar september moeten verplaatsen, maar de overige activiteiten blijven – zo goed en zo kwaad als het gaat – gewoon doorgaan. En onze vereniging groeit nog steeds gestaag: het ledenaantal is inmiddels de duizend ver gepasseerd! We zijn ook allengs meer en meer aan het professionaliseren, wat ons eind vorig jaar heeft doen besluiten om gebruik te maken van een ander secretariaatsbureau. We hebben gekozen voor A Solution: een gedegen, moderne organisatie met relevante kennis van beroepen in de GGZ en een uitgebreid servicepakket, waar onze leden naar verwachting veel van kunnen profiteren. Achter de schermen is door een aantal mensen keihard gewerkt om de overgang van bureaus en alle bijbehorende administratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Per 1 april is A Solution in Utrecht ons aanspreekpunt. Wil je weten wat dit allemaal voor jou betekent en wie er bij A Solution voor de VSt gaan werken? In deze Nieuwsbrief vind je hierover meer informatie.

Een goed georganiseerde vereniging heeft doorgaans ook een vertrouwenspersoon in dienst. Deze fungeert als aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met bijvoorbeeld medeleden of organen van de vereniging. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2019 is daarom besloten om zo’n vertrouwenspersoon aan te stellen. We zijn nu op zoek naar iemand die deze functie op zich wil nemen. Heb jij interesse of ken je iemand die mogelijk geschikt zou kunnen zijn? Lees dan in deze Nieuwsbrief de informatie over deze functie.

De professionaliseringsslag is niet alleen merkbaar op organisatorisch vlak, ook op inhoudelijk gebied roeren we ons. Zo is eind vorig jaar voor het eerst een onderzoeksubsidie uitgereikt. De onafhankelijke subsidiecommissie, bestaande uit prof. dr. Philip Spinhoven, prof. dr. Marcus Huibers en dr. Fritz Renner, heeft diverse aanvragen beoordeeld en met zeer veel genoegen voor het onderzoeksvoorstel van Nancy Peeters en collega’s gekozen. In deze editie van de Nieuwsbrief vertelt Nancy meer over haar interessante onderzoek!

En “last but not least” bespreekt Minou van den Ouweland (supervisor schematherapie) in een inmiddels vertrouwde rubriek een filmpje over het Blije Kind en is er wederom een prachtige tekening van Heleen Grandia, deze keer over de techniek Imaginatie met Rescripting.

Ik wens je ook dit keer weer veel leesplezier!

Marleen Rijkeboer, Voorzitter Vereniging voor Schematherapie