Nieuws

Save the date: 10 mei 2019 ALV + workshop Richard Vuijk

Op 10 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor Schematherapie plaats in Utrecht. De exacte locatie is nog niet bekend maar we kunnen al wel melden dat we Richard Vuijk bereid hebben gevonden om een workshop te geven voorafgaande aan de ALV over schematherapie bij autisme. Deelnemers aan de ALV krijgen net zoals bij de vorige Ledenvergadering in september een aantrekkelijke korting voor de workshop. Binnenkort zullen we meer bekend maken over de locatie en wijze van aanmelding. Noteer in ieder geval 10 mei alvast in je agenda!