Nieuws

Nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten

Per 1 mei geldt er een nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten. De code is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en is een actualisering van de vorige code, die dateerde uit 2007. De beroepscode van de NVP wordt onder andere als richtlijn gebruikt door de wettelijke tuchtcolleges. Zij geldt dus niet alleen voor leden van de NVP, maar is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van alle psychotherapeuten.

De vernieuwing van de code was nodig gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

Bij de actualisering is de code uit 2007 als kader gebruikt. Waar nodig zijn formuleringen aangepast en verhelderd. Daarnaast zijn aanvullingen opgenomen op grond van relevante nieuwe wetgeving en (tucht)rechtspraak.
Tevens is het aantal bijlagen uitgebreid met zaken waarover relatief vaak klachten bij tuchtcolleges worden ingediend en waarover we vaak vragen krijgen van onze leden. In de bijlagen staat beknopt en helder uiteengezet wat de relevante wetgeving voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld bij onderwerpen als geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking, gezag bij minderjarigen en toestemmingsvereiste bij minderjarigen.

Klik hier om de nieuwe code te downloaden.

Leden van de NVP hebben een gedrukt exemplaar van de beroepscode per post toegezonden gekregen. Niet-leden kunnen de code tegen kostprijs (€ 3 per exemplaar + portokosten) bestellen via nvp@psychotherapie.nl . Graag het gewenste aantal exemplaren vermelden.