Nieuws

Nieuw tijdelijk ISST-beleid voor online schematherapie onderwijs

De ISST (International Society of Schematherapy) heeft de VSt gevraagd om opleidingsinstituten te informeren over het nieuwe tijdelijke beleid van de ISST voor online schematherapiecursussen. De ISST ontwikkelde dit beleid om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van schematherapiecursussen behouden blijft, ook in deze tijd van sociale afstand. Het beleid is bedoeld voor Nederlandse schematherapiecursussen die voldoen aan de eisen van de ISST. De strikte eisen, die gesteld worden aan online trainingen, zijn te vinden in het bijgevoegde reglement: ISST online training policy. Het beleid is per direct van kracht tot en met 31 augustus 2020. Eind augustus wordt besloten of het beleid wordt voortgezet of beëindigd.

Aanvraagformulier
Trainers die van deze regeling gebruik willen maken, worden verzocht een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen bij de opleidingscoördinator van de ISST, Jeff Conway via jconwayny@gmail.com.

Evaluatie
Daarnaast moet er na afronding van de cursus een evaluatie geschreven worden door de cursusgever. Deze evaluatie moet vervolgens samen met ISST cursisten-evaluatieformulieren naar Jeff Conway gestuurd worden (ISST online training participant evaluation form).

 

Vragen?
Heb je vragen over de bovenstaande regeling? Dan kan je terecht bij de volgende personen: