Nieuws

Ledenvergadering april: nieuwe secretaris, lopende ontwikkelingen

Op 20 april vond de voorjaars-ledenvergadering van de Vereniging voor Schematherapie plaats. Hellen Hornsveld werd benoemd tot nieuwe secretaris, het jaarverslag 2017 werd goedgekeurd en het bestuur deed verslag van ontwikkelingen die nu gaande zijn. 

Nieuwe secretaris

Hellen Hornsveld (59) werd benoemd tot nieuwe secretaris van de vereniging. Zij volgt Janie van Dijk op, die sinds 2015 secretaris was, eerst van de Stichting Schematherapie en daarna van de vereniging.

Hellen Hornsveld is gz-psycholoog, senior schematherapeut en supervisor/trainer EMDR. Zij heeft een grote bestuurlijke ervaring, onder andere als bestuurslid en secretaris van de Vereniging EMDR Nederland.

Jaarverslag 2017, kascommissie

In de vergadering werd ook het jaarverslag 2017 goedgekeurd. Klik hier om dit verslag te downloaden en/of te bekijken. Het financieel verslag zal in september aan de orde komen. Hiervoor werd een kascommissie ingesteld.

Actuele ontwikkelingen

Een van de ambities van het bestuur is om de Nederlandse inbreng in de internationale vereniging voor schematherapie, ISST, te vergroten. Als eerste stap is afgelopen maanden een voorstel uitgewerkt dat het voor senioren en supervisoren schematherapie makkelijker wordt om lid te worden van de ISST. Dit voorstel zal dit jaar worden voorgelegd aan het bestuur van de ISST.

Het Nederlandse register blijft zich ondertussen voorspoedig ontwikkelen. Ondanks het grote aantal nieuwe aanvragen is de achterstand in de beoordeling hiervan inmiddels vrijwel weggewerkt en slaagt de registratiecommissie erin om aanvragen binnen de afgesproken termijn van acht weken af te handelen.