Nieuws

Kennismaken met Cécile Salden: nieuwe bestuurs- en beleidsondersteuner VSt

Cécile Salden (50 ) is sinds 1 november bestuurs- en beleidsondersteuner bij de VSt. Hieronder stelt zij zichzelf kort voor. Cécile: “Ik  heb veel ervaring  op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en op het gebied van het ontwikkelen van beleid, het realiseren en evalueren ervan. Die ervaring heb ik opgedaan bij een zorgverzekeraar (ONVZ), waar ik 8 jaar lang heb gewerkt als beleidsmedewerker GGZ en zorginkoper GGZ. Daarnaast werkte ik enkele jaren als beleidsadviseur bij beroepsverenigingen, waaronder het Nederlands Instituut van Psychologen. Met behulp van deze ervaring en een groot netwerk, hoop ik het bestuur en de leden van de VSt te helpen bij het verder ontwikkelen en realiseren van het organisatiebeleid. Ik zal me onder andere bezighouden met het organiseren van de ALV en het verder ontwikkelen van de website van de VSt. Daarnaast zal ik me ook bezig houden met praktische zaken binnen de Vst, zoals de privacywetgeving. Het werk voor de VSt spreekt mij erg aan, omdat ik het prettig vind om mensen die in de zorg werken te kunnen ondersteunen,  zodat zij hun werk nog beter kunnen doen. Zorgprofessionals zorgen er voor dat andere mensen nog sterker in het leven staan. Dat is een mooi maatschappelijk doel, waar ik graag een bijdrage aan lever, ook al is het indirect. Ik hoop snel de leden van de VSt te ontmoeten om elkaar en elkaars werk beter  te leren kennen.