Nieuws

Hoogtepunten uit 2018 en een blik op de toekomst: ALV mei 2019

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de lancering van de nieuwe website en voor het tweejaarlijks congres van de vereniging. Er werden nieuwsbrieven gemaakt door de nieuwe commissie Voorlichting en Communicatie, die in 2018 is opgericht. Reglementen werden herschreven en zijn in een nieuw jasje gestoken. Dit zijn slechts enkele highlights van het afgelopen verenigingsjaar. Wat we nog meer deden, lees je in het Jaarverslag VSt 2018 dat tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) werd toegelicht door het bestuur op 10 mei. Tijdens de ALV vond ook een wisseling van de wacht plaats in het bestuur: Odette Brand en Betty Butz namen afscheid en werden opgevolgd door Marjolein van Wijk en Pancras van den Bos. Ook werden er nieuwe leden benoemd voor de accreditatie- en registratiecommissie: Monika Schulze, Ilse de Groot en Katy Bertens. Tot slot kregen de aanwezige leden te horen dat de vereniging er financieel goed voorstaat.

Samen de kwaliteit van schematherapie bewaken en bouwen aan de ontwikkeling ervan, dat is en blijft onze ambitie, ook in 2019. Maar samen staan we sterker. Daarom werd tijdens de ALV ook gesproken over de intentieverklaring voor een intensievere samenwerking met de VEN en VGCt. Deze samenwerking heeft als doel gemeenschappelijke belangen te versterken, met behoud van eigen identiteit. Ook dit voorstel werd door de ALV met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Welke stappen we binnen deze samenwerkingsrelatie gaan zetten? Daarover horen jullie binnenkort meer.