Nieuws

Herverkiezingen bij komende ALV, onder meer functie voorzitter vacant

Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV), vrijdag 18 september, vinden er verschillende herverkiezingen plaats. Het gaat hierbij zowel om bestuursleden als om leden van de registratiecommissie, accreditatiecommissie en de commissie van beroep. 

Voorzitter treedt af, herverkiezing penningmeester

Marleen Rijkeboer (voorzitter) heeft aangegeven af te willen treden na twaalf jaar betrokkenheid en inzet voor de Vereniging van Schematherapie (VSt). Zij stelt zich dus niet herkiesbaar, wat betekent dat de functie van bestuursvoorzitter hiermee vacant komt. De voorzitter is het ‘boegbeeld’ van de vereniging en speelt onder andere een belangrijke rol bij het bepalen van het verenigingsbeleid. De VSt is daarom op zoek naar iemand die deze belangrijke functie kan vervullen.
De penningmeester, Joost Beek, heeft eveneens de officiële eerste termijn van 3 jaar voltooid, maar stelt zich wel herkiesbaar.
Heb je belangstelling voor een functie binnen het bestuur? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@schematherapie.nl.

Volgens de statuten van de VSt wordt een bestuurslid benoemd voor een periode van drie jaar en kan deze periode eenmaal worden verlengd.

Herverkiezing commissieleden

De leden van de registratiecommissie, accreditatiecommissie en de commissie van beroep worden ook benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn tweemaal herkiesbaar voor dezelfde periode. Omdat niet alle commissieleden zich herkiesbaar zullen stellen na hun eerste zittingsperiode, zoekt de VSt nieuwe commissieleden. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan de vereniging als commissielid? Op de website van de VSt vind je meer informatie over de taken en samenstelling van de commissies. Wil je solliciteren? Stuur dan een mail naar info@schematherapie.nl en geef aan naar welke commissie je voorkeur uitgaat.

 

Door: Cécile Salden, bestuursondersteuner VSt