Nieuws

Herschrijving registratie- en accreditatiereglementen

De registratie- en accreditatiereglementen voor schematherapeuten en schematherapeutisch werkenden zijn in een nieuw jasje gestoken. De oude reglementen riepen vaak vragen op. Daarom hebben we ze herschreven, zodat de regels voor alle gebruikers helderder zijn. Inhoudelijk zijn de reglementen zo min mogelijk gewijzigd. De herschreven reglementen treden op 1 oktober aanstaande in werking.

Registratiereglementen

De enige inhoudelijk aanpassing in de registratiereglementen is een wijziging van het vereiste aantal video-opnames van behandelsessies dat in supervisie moet worden ingebracht. Dit is gewijzigd van minimaal twee naar minimaal drie opnames per supervisiereeks van 20 sessies. Hiermee lopen we weer in de pas met internationale regels hieromtrent.

Verder zijn de reglementen inhoudelijk alleen aangepast als de oude reglementen incompleet of onduidelijk waren. Nieuw is een formulier voor het bijhouden van de deelname aan intervisiegroepen. Daarnaast heeft het supervisieformulier een nieuwe opzet gekregen.

Het herschreven reglement bevat ook een overzicht van het hele opleidings- en registratietraject en een handig schema, waarin de eisen voor de verschillende registraties handzaam zijn samengevat.

Kik hier om naar de nieuwe tekst van het registratiereglement voor schematherapeuten te gaan. Voor schematherapeutisch werkenden, klik hier.

We raden iedereen die bezig is met de opleiding tot schematherapeut of supervisor aan om het herschreven reglement zorgvuldig door te nemen, zodat je bij je aanvraag tot registratie niet voor verrassingen komt te staan.

Accreditatiereglement

De belangrijkste wijziging in het accreditatiereglement is de samenvoeging van de reglementen voor cursussen voor schematherapeuten en cursussen voor schematherapeutisch werkenden. Omdat cursussen vaak op beide doelgroepen tegelijk zijn gericht, is gekozen voor één accreditatiereglement.

Inhoudelijk zijn de eisen aan vervolgcursussen iets specifieker geformuleerd. Verder heeft het reglement een andere indeling gekregen, en zijn de eisen waar nodig helderder en eenduidiger geformuleerd.

Klik hier om naar de nieuwe tekst van het accreditatiereglement te gaan. We raden alle docenten met klem aan om het herschreven reglement zorgvuldig door te nemen, zodat je bij accreditatie-aanvragen niet voor verrassingen komt te staan.