Nieuws

Grandfathering-regeling registratie bij de ISST

Ben je geregistreerd bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt) als senior of supervisor, dan is het van 1 september tot 1 december 2019 mogelijk om (nagenoeg) zonder aanvullende eisen, bij de International Society of Schema Therapy (ISST) in aanmerking te komen voor ‘ISST advanced level certification’ óf ‘ISST trainer-supervisor certification’.

De ISST en de VSt hebben overleg gevoerd over de verschillen én overeenkomsten in ieders registratiereglementen. Het belangrijkste verschil is dat de ISST een beoordeling van een audiovisuele opname van schematherapiesessies vraagt door onafhankelijke supervisoren. Omdat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland erg hoog is en er in relatief kleine groepen (14-18 cursisten) wordt onderwezen, is de ISST nu akkoord gegaan met een eenmalige grandfathering-regeling voor de huidige senioren en supervisoren van het register van de VSt. In dit bericht lees je meer over de achtergrond en de praktische uitvoering van deze overgangsregeling.

Meerwaarde van het lidmaatschap van de ISST
In toenemende mate is er vraag naar schematherapie, zowel nationaal als internationaal. Zeker als je goed op de hoogte wilt blijven van internationale ontwikkelingen op het gebied van schematherapie is een lidmaatschap van én registratie bij de ISST erg interessant. Via de ledensite krijg je toegang tot het internationale driemaandelijkse bulletin met artikelen over schematherapie, je ontvangt nieuws over de congressen, waaronder de slides van presentaties. Daarnaast krijg je korting op de ISST congressen en Summerschool bijeenkomsten. Er worden regelmatig webinars georganiseerd, je hebt toegang tot blogs, online discussies en nog veel meer informatie waarmee je je kennis over schematherapie up-to-date kunt houden. Kijk ook eens op de site: schematherapysociety.org. De ISST brengt leden uit heel de wereld bij elkaar, zowel behandelaren als onderzoekers. Ze is gericht op een excellente standaard voor schematherapie.

Veel Nederlandse schematherapeuten hebben vorig jaar het tweejaarlijkse ISST-congres bijgewoond in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Op dit moment zijn er slechts 46 Nederlanders aangesloten bij de ISST, terwijl in Nederland het meeste onderzoek naar schematherapie wordt gedaan en er in hoog tempo veel schematherapeuten worden opgeleid. Het is passend wanneer er meer Nederlandse schematherapeuten vertegenwoordigd zijn in de ISST. De VSt stimuleert daarom dat er meer Nederlandse schematherapeuten lid worden van de ISST en zo ook betrokken zijn bij de internationale ontwikkelingen in deze relatief jonge therapiemethode.

De ISST maakt onderscheid tussen lidmaatschap en certificering; zonder lidmaatschap is certificering niet mogelijk. Lidmaatschap heeft als voordeel dat je stemrecht hebt. De ISST kent verschillende niveaus van certificering: in deze regeling gaat het om ‘ISST advanced level certification’ (senior schematherapeut) óf ‘ISST trainer-supervisor certification’ (trainer-supervisor schematherapie).

De regeling geldt overigens niet voor de ISST subregisters: ‘Group ST’, ‘Child-Adolescent ST’ en ‘Couples ST’.

1. Wat houdt de overgangsregeling in?
De grandfathering-regeling houdt in dat de huidige geregistreerde senioren én supervisoren van de VSt eenmalig de kans krijgen (nagenoeg) zonder aanvullende eisen lid te worden en gecertificeerd te worden als ‘ISST advanced level schematherapist’ (vergelijkbaar met senior schematherapeut) of als ISST trainer-supervisor.
Hoewel de grandfathering-overgangsregeling loopt van 01-09-2019 tot 01-12-2019, is het vanaf 20-06-2019 mogelijk om het aanmeldingsformulier naar de VSt te sturen.

Let op: Je moet je vóór 01-12-2019 aanmelden bij de VSt (zie punt 7). Je kunt je pas aanmelden wanneer je daadwerkelijk als senior of supervisor bij de VSt geregistreerd bent.

2. Wie komen in aanmerking voor de overgangsregeling?

• Senior schematherapeuten die nu óf uiterlijk 01-12-2019 geregistreerd staan in het register van de VSt.
• Supervisoren schematherapie die nu óf uiterlijk 01-12-2019 geregistreerd staan in het register van de VSt.

Voor alle duidelijkheid: het is niet mogelijk uitzonderingen op deze peildatum te maken.
Mocht je op dit moment als junior geregistreerd staan, maar wél al voldoen aan de eisen voor een senior-registratie, dan kun je nog tot 01-09-2019 een senior-aanvraag indienen. De VSt zorgt voor een beoordeling vóór 01-11-2019 zodat je nog 4 weken tijd hebt je voor 01-12-2019 aan te melden bij de VSt voor deze regeling.
Mocht je op dit moment als senior geregistreerd zijn en ook al voldoen aan de eisen voor een supervisor-registratie, dan kun je nog tot 01-09-2019 een supervisor-aanvraag indienen. De VSt zorgt voor een beoordeling vóór 01-11-2019 zodat je nog 4 weken tijd hebt je voor 01-12-2019 bij de VSt aan te melden voor deze regeling.

3. Voor wie geldt de overgangsregeling niet?
De regeling geldt niet voor de huidige aspiranten en junioren van de VSt. Vooralsnog houdt de ISST voor hen vast aan de vereiste ‘independent tape-rating’. Dit betekent dat het nog steeds mogelijk is geregistreerd te worden bij de ISST, maar via de reguliere weg van het registratie-reglement van de ISST (zie: schematherapysociety.org) en dus via rechtstreekse aanmelding bij de ISST.

4. Extra voorwaarde voor supervisoren VSt
Voor de VSt-supervisoren geldt één aanvullende eis om ISST trainer-supervisor te worden: zij dienen een 3 uur durende ISST supervisor webinar te volgen vóór 10-01-2020. Deze webinars worden door de ISST aangeboden. Kosten: $45. Na deelname krijgt men een certificaat van de ISST. Verzoek is je z.s.m. aan te melden voor een webinar.

Data:
– 22nd October 2019 at 08:30 AM NYC time
– 07th January 2020 at 08:30 AM NYC time

Reservations for webinar: mail to Jeff Conway at jconwayny@gmail.com
You can do it from now on. Please make it clear in your reservation that you intend to apply for grandparenting arrangement via “ISST-VSt Grandparenting Committee”.

5. Uitvoering van de overgangsregeling
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overgangsregeling berust deels bij het bestuur van de VSt en deels bij de ISST. De beoordeling vindt plaats binnen 2 maanden; indien een aanvraag niet wordt gehonoreerd, ontvangt men een beargumenteerde afwijzing.

6. Administratiekosten en contributie
De ISST vraagt eenmalig 50 euro inschrijfkosten. Jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van de ISST bedraagt 100 euro. Wanneer je lid bent van de VSt dan kost het lidmaatschap van de ISST slechts 50 euro per jaar.

7. Aanvraag indienen
Wil jij graag in aanmerking komen voor deze gunstige éénmalige overgangsregeling, dan kun je je vanaf 20-06-2019 tot uiterlijk 01-12-2019 aanmelden bij de VSt door een ingevuld aanmeldformulier te mailen naar info@schematherapie.nl

8. Hoe gaat het verder?
• De VSt stuurt de aanmeldingen vanaf 01-09-2019 tot 01-12-2019 door naar de ISST.
• De ISST stuurt de aanmelder een mail met informatie over het lidmaatschap, betaling van inschrijfkosten en contributie én over hoe in te schrijven op de ISST-website (via een speciale link).

De VSt-supervisoren die geregistreerd willen worden als ISST trainer-supervisor dienen het bewijs van deelname aan een ISST supervisor webinar mee te sturen óf aan te geven wanneer ze deze nog gaan volgen voor 10-01-2020). Deze inschrijving bij de ISST samen met de betaling moet je vóór 01-01-2020 gedaan hebben.

• Vervolgens wordt door de ISST een certificaat van het desbetreffende niveau verstrekt en volgt opname in het ISST register.

Dus het tijdspad is als volgt:

• Vanaf 20-06-2019 maar uiterlijk vóór 01-12-2019 aanmelden bij VSt met het aanmeldformulier.
• Na ontvangst van de ISST-mail betaal je de kosten én schrijf je je in op de ISST website vóór 01-01-2020. Hierna ontvang je binnen 2 maanden bericht van de ISST.

Nog vragen? Mail info@schematherapie.nl