Nieuws

Gezocht: nieuw lid registratiecommissie schematherapeutisch werkenden (vaktherapeuten)

Wil je een bijdrage leveren aan de “ruggengraat” van de Vereniging voor Schematherapie (VSt)? Zie je er een uitdaging in om op de goede manier de spreekwoordelijke toegangspoort te beheren? De registratiecommissie voor schematherapeutisch werkenden (vaktherapeuten) zoekt nieuwe leden die zich over deze belangrijke taak willen ontfermen!

De registratiecommissie heeft als belangrijkste taak de beoordeling van aanvragen voor registratie als aspirant, junior, senior of supervisor schematherapeutisch werkenden (vaktherapeuten).

Verder adviseert de commissie het bestuur over het registratiebeleid en beantwoordt zij vragen van leden met betrekking tot registratie. Deze laatste taak wordt in de praktijk vooral uitgevoerd door het externe bureau dat de vereniging ondersteunt, eventueel in samenspraak met de voorzitter van de registratiecommissie.

Daarnaast beoordelen leden van de registratie commissie voor schematherapeutisch werkenden (STW) ook accreditatie aanvragen voor opleidingen/cursussen specifiek voor STW (vaktherapeuten) en buigen zij zich over de heraccreditatie die nog vormgegeven moet gaan worden.

Werkzaamheden en vergoeding
Het Register voor schematherapeutische werkenden is een klein register. De aanmeldingen druppelen gestaag binnen. Aanvragen worden beoordeeld door twee leden en de eindbeoordeling wordt door een derde lid gedaan. Deze beoordelingen gebeuren in principe digitaal en de administratieve voorbereiding en afhandeling van de registratieverzoeken wordt uitgevoerd door het externe ondersteunende bureau. De commissie komt per jaar twee keer bijeen. Naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer 30 minuten bezig met je commissiewerkzaamheden.

Van leden van de commissie wordt verwacht:

  • registratie als senior schematherapeutisch werkende of supervisor schematherapeutisch werkende;
  • kennis van het registratiereglement of de bereidheid om je dit eigen te maken;
  • beschikbaarheid voor deelname aan vergaderingen en beoordeling van registratieverzoeken.

De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding, eventueel, een kleine vrijwilligersvergoeding, gratis deelname aan het tweejaarlijks congres van de VSt en elk jaar twee gezellige vergaderdiners met de commissie en de portefeuillehouder Opleiding en Registratie.

Interesse?
Voor vragen of als je je interesse kenbaar wilt maken, neem gerust contact op met Elsa van den Broek, voorzitter Registratiecommissie STW via info@schematherapie.nl