Nieuws

Gezocht: 3 nieuwe leden voor de Registratiecommissie

De registratiecommissie van de Vereniging voor schematherapie (VSt) is op zoek naar 3 nieuwe leden. De commissie heeft als belangrijkste taak de beoordeling van aanvragen voor registratie als aspirant, junior, senior of supervisor (schematherapeut of schematherapeutisch werkende). Daarnaast adviseert de commissie het bestuur over het registratiebeleid en beantwoordt zij vragen van leden met betrekking tot registratie. Dit laatste geschiedt in de regel door ZonderZorg, al dan niet in samenspraak met een lid of de voorzitter van de commissie. De registratiecommissie bestaat in totaal uit tenminste zeven leden, waaronder twee schematherapeutisch werkenden. Een vereiste om deel te nemen aan de commissie is: registratie als senior of supervisor schematherapeut

Werkzaamheden en vergoeding
Per jaar zijn er ongeveer 150 aanvragen voor registratie. Aanvragen worden beoordeeld door twee leden; de eindbeoordeling wordt door een derde lid gedaan. De beoordelingen gebeuren digitaal. Administratieve voorbereiding en afhandeling van de registratieverzoeken gebeurt door ZonderZorg.

De commissie komt elk jaar 1 à 2 keer bijeen. Geschatte tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 uur per week.

Van leden van de commissie wordt verwacht:

  • registratie op het niveau van senior of supervisor;
  • kennis van het registratiereglement, of bereidheid zich dit eigen te maken;
  • beschikbaarheid voor deelname aan vergaderingen en beoordeling van registratieverzoeken.

Vergoeding
Vergoeding van onkosten, zo nodig een kleine vrijwilligersvergoeding, gratis deelname aan het tweejaarlijks congres van de VSt en elk jaar een vergaderdiner met de commissie en de portefeuillehouder Opleiding en Registratie.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met: Kees Bieger, voorzitter van de Registratiecommissie via kees@ikeapuntnl.nl  of  06-51180363