Nieuws

Call voor VSt-subsidie voor wetenschappelijk onderzoek

Werk jij in de praktijk en wil je (kleinschalig) onderzoek doen naar schematherapie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een interessante subsidie!

De Vereniging voor Schematherapie (VSt) stelt elk jaar een bedrag van €10.000,- beschikbaar voor subsidie aan professionals die binnen de psychologische, psycho-therapeutische, orthopedagogische of psychiatrische patiëntenzorg onderzoek willen doen gericht op verbetering of vernieuwing van de toepassing van schematherapie. Te denken valt aan onderzoek in het kader van de KP-opleiding, (buiten-)promovendi die in de patiëntenzorg werken of clinici die wetenschappelijk onderzoek belangrijk vinden, maar er geen budget voor hebben. Onder meer onderzoeken gericht op (kosten)effectiviteit, werkingsmechanismen of de toepassing van schematherapie bij specifieke doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie.

Vorig jaar werd de subsidie toegekend aan Nancy Peeters, onderzoeker bij Pro Persona Overwaal te Nijmegen, voor het onderzoek naar de behandeling van therapieresistente angst- en dwangstoornissen: het SCHerp-onderzoek.  SCHerp is een deeltijdbehandeling van zes maanden die schematherapie (volgens het model voor groepsschematherapie van Farrell en Shaw) combineert en integreert met exposure en responspreventie.  Lees hier meer over dit onderzoek.

Voor welke kosten kan je subsidie aanvragen? 
De subsidie van €10.000,- wordt elk jaar toegekend aan één project. De subsidie kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten, zoals:
  • zorgcompensatie, zoals kosten voor bijv. supervisie van behandelaren betrokken bij het onderzoek;
  • kosten voor onderzoeksassistenten of stagiaires in tijdelijk dienstverband en betaald op uurbasis;
  • congreskosten (geen verblijfskosten en alleen indien abstract/voordracht over het onderzoek wordt gepresenteerd);
  • kosten die gemaakt worden in verband met de disseminatie van de resultaten, zoals de kosten van het publiceren in een “open access” tijdschrift;
  • kosten van vragenlijsten;
  • kopieer- en portokosten;
  • reiskosten.
Hoe vraag je de subsidie aan? 
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 augustus en 15 november 2020.  Klik hier voor het aanvraagformulier en stuur dit ingevuld en ondertekend naar info@schematherapie.nl

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail t.a.v. Marjolein van Wijk-Herbrink, voorzitter van de commissie Wetenschap en Kwaliteit naar info@schematherapie.nl.