Nieuws

Boekrecensie: Michiel van Vreeswijk en Jenny Broersen, Handleiding kortdurende schematherapie met werkboek CGT-technieken en werkboek experiëntiële technieken

Kortdurende schematherapie komt in een set van drie uitgaven, bestaand uit een handleiding voor de therapeut, een werkboek CGT-technieken en een werkboek experiëntiële technieken en is vooral praktisch van opzet. Kennis van en ervaring met schematherapie wordt verondersteld.

In de handleiding kortdurende schematherapie wordt aan de groeiende vraag om schematherapie en de kortste en meest effectieve behandeling voor cliënten tegemoetgekomen door het bieden van richtlijnen in de vorm van protocollen die zowel gegeven worden voor individuele therapie als voor groepstherapie. Waar schematherapie vaak om een therapie van enkele jaren gaat, bieden de hier gepresenteerde protocollen een uitgewerkte opzet van twee keer 20 sessies in aparte werkboeken met een focus op technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie (werkboek één) en experiëntiële technieken (werkboek twee). De werkboeken kunnen zodoende los van elkaar worden gebruikt of achtereenvolgend wanneer een langere therapie geïndiceerd is. Beide werkboeken richten zich op het verminderen van de invloed van schema’s en modi op het dagelijks leven van cliënten.

Helder en gestructureerd van opzet, met duidelijke kaders, voorbeelddialogen, ondersteunende tekeningen, schema’s, tests (te downloaden) en direct toepasbaar in de praktijk.

Audrey de Jong

ISBN 978 9036 815468 (handleiding/108 pagina’s)

ISBN 978 9036 815833 (CGT-technieken/94 pagina’s)

ISBN 978 9036 815772 (experiëntiële technieken/ 96 pagina’s)

Uitgeverij BSL, 2017