Nieuws

Bericht voor supervisanten en supervisoren: supervisiecontract VSt

Er is een nieuw formulier te vinden op de website: een Model supervisiecontract Schematherapie. Het wordt dringend geadviseerd om voor aanvang van de supervisie duidelijke afspraken te maken, en deze vast te leggen. Gebruik van dit model is niet verplicht, maar garandeert dat de belangrijkste zaken worden besproken en genoteerd. In het overleg tussen supervisor en supervisant kunnen onderdelen worden toegevoegd, weggelaten of anders geformuleerd.