Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Live Supervisie

Schematherapie Congres 2017 – 29 september 2017 in Amsterdam

Verbinden – Schematherapie als schakel

LIVE SUPERVISIE

Groep schematherapie
Eelco Muste

Eelco Muste is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is supervisor en trainer schematherapie en groep schematherapie. Daarnaast is hij supervisor voor de NVGP en lid van de VGCT.

Tijdens zijn opleidingsjaren werkte hij o.a. als psycholoog bij het P.C. Joris te Delft op een afdeling gedragspsychotherapie, Zon en Schild binnen het psychotherapeutisch dagcentrum, op een afdeling voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (Cederhorst) en een afdeling voor vervolgbehandeling (Larikshof).

Van 1996 tot 2017 werkte Eelco bij De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin in Halsteren. Hij was daar verantwoordelijk voor het invoeren van schematherapie als behandelmodel en paste het model van Young toe in deeltijd en klinische groepen. Hij ontwikkelde hiertoe ook een handboek en werkboek klinische schematherapie. Vanaf 2011 heeft hij het model omgevormd naar het groep schematherapie model van Farrell en Shaw.

Vanaf 2017 is Eelco zelfstandig trainer, supervisor en interim klinisch psycholoog.

In de live-supervisie groep schematherapie neemt Eelco u graag mee om de kneepjes van het vak verder te verfijnen. U wordt gevraagd om vooraf uw knel- en/of leerpunt aan te leveren alsmede uw eigen schema’s of modi die u belemmeren. Vragen kunnen zich bijvoorbeeld maar niet uitsluitend richten op knelpunten in de co-therapie, structuur van zittingen of probleemgedrag hanteren in een groep.

Zo nodig is er een co-trainer aanwezig om te helpen te groep neer te zetten.

U wordt geholpen het probleem te analyseren, een oplossingsrichting te bedenken en deze uit te proberen in de groep.

Schematherapie bij grensoverschrijdende, agressieve patiënten
Truus Kersten

Truus Kersten is GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt), supervisor van het Register Schematherapie en trainer/supervisor van de International Society of Schema Therapy (ISST). Daarnaast is zij EMDR Practitioner, aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN), en Psychotraumatherapeut, lid van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Ze is in 1998 gepromoveerd tot Doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Zij werkt momenteel als ZZP-er in haar eigen opleidingspraktijk, De Akkerdistel in Beuningen. Ze organiseert en verzorgt Schematherapie cursussen, supervisie en leertherapie, individueel en in een kleine groep.
Daarnaast heeft ze een parttime aanstelling als psychotherapeut in een tbs-kliniek, FPC De Rooyse Wissel in Venray.
Ze is gespecialiseerd in Schematherapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving. Samen met David Bernstein ontwikkelde zij een Schematherapie cursus specifiek voor de Forensische- en Verslavingszorg. Deze wordt sinds 2010 met succes twee keer per jaar gegeven. Ook geeft zij Schematherapie cursussen in het  buitenland (onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Australië).
Ze schrijft samen met David Bernstein en Elsa van den Broek een boek dat in 2018 wordt uitgegeven bij Guildford Publishers ‘Treating aggression, addiction, and Personality Disorders: A Schema-Focused approach to complex, Antisocial patients.
Zie ook: www.akkerdistel.nl

Niet alleen in de forensische en verslavingszorg, maar ook in de GGZ lopen schematherapeuten vaker aan tegen agressie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de therapie. Heeft u soms moeite met het herkennen en aanpakken van grensoverschrijdende, ‘agressieve’ schemamodi, het herkennen en aanpakken van bijvoorbeeld de zelfverheerlijker, het verschil zien tussen een boos kind en een aanval en pest modus of boze beschermer? Dan heeft u nu de kans om een casus in te brengen waar u vragen over heeft. In de live supervisie zal Truus Kersten helpen de modi van de betreffende patiënt te verhelderen, en vervolgens de interventiemogelijkheden te bespreken en te oefenen. Daarbij wordt ook gekeken naar eigen schema’s die een rol kunnen spelen.

U levert vooraf een casusbeschrijving aan met informatie over de patiënt, uw vragen en uw eigen schema’s die mogelijk een rol spelen bij het probleem.

Schematherapeutische vaktherapie
Judith Vanhommerig

Judith Vanhommerig is geregistreerd vaktherapeut, Psychodramatherapeut en senior schematherapeutisch werker. Daarnaast is zij opleider schematherapie voor vaktherapeuten.

Deze functies beoefend zij onder andere in haar eigen praktijk. Daarbij is ze werkzaam bij Virenze Riagg Maastricht. Judith Vanhommerig heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het mede ontwikkelen van het fasemodel voor schematherapie in groepen. Ze heeft ook jarenlang gewerkt met het fasemodel voor schematherapie in groepen.

Daarnaast heeft ze veel ervaring met het vertalen van schematherapie naar verschillende doelgroepen waaronder oa ook verslavingszorg , LVB en systemisch. Tevens geeft ze ook supervisie aan teams en leertherapie aan vaktherapeuten.