Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Informatie

Schematherapie Congres 2017 – 29 september 2017 in Amsterdam

Verbinden – Schematherapie als schakel

Locatie

Mövenpick Hotel in Amsterdam.

Bekijk de website voor locatie & routebeschrijving.

Bekijk de locatie op Google Maps.

Young Arntz Investigator Award

Nieuw op dit congres is dat u niet alleen via symposia geïnformeerd wordt over de laatste wetenschappelijke bevindingen, maar dat jonge (schematherapie)onderzoekers ook laten zien welke onderzoekvaardigheden zij in huis hebben. Hiervoor kunnen zij beloond worden met de Young Arntz Investigator Award.

Prijzen

  • Leden: 225,-
  • Niet-leden: 250,-

Accreditaties

Er is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen.

  • FGzPt (KP Herregistratie): 6 punten
  • NIP (1e lijns psychologen): 6,5 punten
  • VGCt: in aanvraag
  • Register Vaktherapie: 6 punten

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor Psychologen, Pedagogen, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, sociotherapeuten en vaktherapeuten, al dan niet ingeschreven in een schematherapieregister.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deelnemers al bekend zijn met Schematherapie. De keynote lezingen zullen gaan over de groei van Schematherapie, de groeiende evidentie over de werkzaamheid, hoe het onderliggende model nou toch met elkaar en met de behandelstrategieën samenhangt en hoe hechting verband houdt met de ontwikkeling van schema’s en modi.

Daarnaast zijn er veel collega’s die al jarenlang werken als schjematherapeut, en die u zullen inspireren in de workshops en via live-supervisie.
Nieuw op dit congres is dat u via symposia niet alleen geïnformeerd wordt over de laatste wetenschappelijke bevindingen en stand van zaken, maar dat onze jonge (schematherapie)onderzoekers ook laten zien wat zij aan onderzoeksvaardigheden in huis hebben en zij hiervoor beloond kunnen worden met de Young Arntz Investigator award.
Dit congres is met name gericht op professionals met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding tot één van deze registraties) en/of gewoon lidmaatschap van een
erkende specialistische Psychotherapievereniging die aangesloten is bij de NVP.

Sponsoring

Om het congres mogelijk te maken, zoeken wij enthousiaste sponsoren, die hier hun steentje aan willen bijdragen. Om u een idee te geven van mogelijkheden qua sponsoring, hebben wij verschillende sponsorpakketten samengesteld. Heeft u andere ideeën of wensen qua sponsoring, dan horen wij dat graag. Bekijk de Factsheet Schematherapie Congres.

Congrescommissie

Wij hopen u te ontmoeten op een inspirerend en verbindend schematherapie congres!
De schematherapie congrescommissie 2017:

  • Wouter Stassen
  • Mieke Boots
  • Desiree Martius
  • Odette Brand-de Wilde

Voorwaarden & annuleren

Annuleren is mogelijk volgens de algemene voorwaarden van ZonderZorg (back-office van Schematherapie)

Artikel 14 Annuleringsregeling voor congressen & symposia

a.   Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsregeling geldt de datum van ontvangst.
b.   Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
c.   Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met ZonderZorg is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen.
d.   Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer aan het congres/symposium gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het congres/symposium voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Klachten

Register Schematherapie hecht eraan tevreden congresbezoekers te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen. Meld ons dus graag wanneer u tevreden bent, of als u ideeën heeft die kunnen bijdragen aan de verbetering van het congresprogramma.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze producten of diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Bekijk de klachtenregeling.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier