Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Cursusaccreditatie

Cursusaccreditatie

 

Vanaf 1 mei 2015 gelden enkele kleine veranderingen in het cursus accreditatiereglement.

Zie hier voor het volledige reglement: Accreditatiereglement Cursussen Register Schematherapie

Hier vind je een “fact sheet” met alleen de wijzigingen: Belangrijkste wijzigingen Reglementen (1 mei 2015)

Ook voor de cursussen voor de Schematherapeutisch werkers is een reglement opgesteld: Accreditatiereglement Cursussen Schematherapeutisch werker (januari 2015)

Kosten en in behandeling nemen accreditatie-aanvraag

Vanaf 2018 wordt een vergoeding gevraagd voor de behandeling van accreditatie-aanvragen. Deze bedraagt € 200 voor cursussen tot 30 uur, en € 350 voor cursussen vanaf 30 uur. Deze vergoeding is verschuldigd bij aanvraag, dus niet pas als de aanvraag is goedgekeurd. Aanvragen worden pas in behandeling genomen als de vergoeding is betaald. Let op: verschil in prijs, afhankelijk van omvang de cursus.

Een goedgekeurde accreditatie geldt voor 3 jaar vanaf start van de eerste uitvoeringsdatum. Klik hier voor informatie over alle tarieven.

Over een aanvraag tot accreditatie wordt binnen acht weken beslist. Indien deze termijn niet gehaald wordt, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, met vermelding van de reden hiervoor en van de termijn waarop de accreditatiecommissie verwacht een beslissing te kunnen nemen.


Voordat u uw cursus kunt laten accrediteren dient u eerst een account aan te maken. Heeft u al eerder een account aangemaakt op deze website? Log dan hier in

Account aanmaken