Webinar angst- en dwangproblematiek voor poh'ers-ggz

Op vrijdag 2 december zal vanuit de Koepel de laatste webinar in een serie van drie worden gehouden. Deze webinars zijn bedoeld voor leden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Onderwerp is dit keer ‘Angststoornissen en de dwangstoornis goed herkennen en evidence based behandelen’.
Dr. Henny Visser illustreert in de webinar de signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een angst- of een dwangstoornis bij een patiënt. De aanbevelingen in de multidisciplinaire richtlijn komen aan bod; wat kan daarvan in de huisartsenpraktijk geboden worden. Daarnaast worden voorbeelden van goede psycho-educatie over angst en dwang gegeven en staat Henny stil bij hoe je basale cognitief gedragstherapeutische interventies optimaal aanbiedt. Ze bespreekt hoe je ermee kunt omgaan als vermijdingsgedrag, schaamte en vragen om geruststelling zich voordoen in je spreekkamer. En hoe voorkom je dat je zelf mee vermijdt of mee ‘dwangt’? Verder staan Henny en de gespreksleider stil bij wanneer je beter kunt verwijzen en waarheen je dan kunt verwijzen. Ze reiken informatiebronnen aan voor eigen gebruik en om te delen met de patiënt en tot slot staan ze stil bij nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van dwangklachten.

Henny Visser is is psychotherapeut en senior onderzoeker bij het Marina de Wolfcentrum, een derdelijns behandelcentrum voor mensen met complexe angst- en dwangstoornissen. Tevens is zij hoofd van de onderzoekslijn angst- en dwangstoornissen van GGzCentraal, en hoofdonderzoeker van een landelijke studie naar de effectiviteit en het (neurobiologisch) werkingsmechanisme van zowel cognitieve gedragstherapie als de Inference Based Approach, een innovatieve psychotherapie voor dwangklachten.

De webinar begint om 12.00 uur en duurt tot 13.30 uur. Het laatste halfuur van de webinar is bedoeld voor vragen van de deelnemers. Na afloop volgt een korte toets.

Accreditatie toegekend voor POH-GGZ.

Datum en tijdstip:
2022-12-02T12:00:00 2022-12-02T13:30:00
Locatie:
Online
Adres:


Aanmeldperiode: