De registratiecommissie zoekt nieuwe leden

Met een registratie in het register voor schematherapeuten kunnen professionals aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die de eigenberoepsgroep hieraan stelt. De registratiecommissie verzorgt de registratie van schematherapeuten. Zie jij er een uitdaging in om de spreekwoordelijke toegangspoort te beheren? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Taken registratiecommissie

De registratiecommissie heeft als belangrijkste taak om aanvragen te beoordelen voor de registraties van: aspiranten, junioren, senioren of supervisoren schematherapeut. Verder adviseert de commissie het bestuur over het registratiebeleid en beantwoordt zij vragen van leden met betrekking tot registratie. Deze laatste taak wordt in de praktijk vooral uitgevoerd door het externe bureau dat de vereniging ondersteunt, eventueel in samenspraak met de voorzitter van de registratiecommissie. De registratiecommissie bestaat in totaal uit tenminste zeven leden.

Werkzaamheden, tijdsbesteding en vergoeding

Per jaar zijn er ongeveer driehonderd aanvragen voor registratie bij de VSt.  Aanvragen worden beoordeeld door twee leden en de eindbeoordeling wordt door een derde lid gedaan. Deze beoordelingen gebeuren digitaal en de administratieve voorbereiding en afhandeling van de registratieverzoeken wordt uitgevoerd door het externe ondersteunende bureau. De commissie komt ieder kwartaal een keer bijeen, op dit moment digitaal. Naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer één uur bezig met je commissiewerkzaamheden.

Van leden van de commissie wordt verwacht:

  • registratie als senior schematherapeut of supervisor schematherapie;
  • kennis van het registratiereglement of de bereidheid om je dit eigen te maken;
  • beschikbaarheid voor deelname aan vergaderingen en beoordeling van registratieverzoeken.

De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding, eventueel, een kleine vrijwilligersvergoeding, gratis deelname aan het tweejaarlijks congres van de VSt en elk jaar een gezellig vergaderdiner met de commissie en de portefeuillehouder Accreditatie en Registratie.

Interesse?

Heb je belangstelling voor deze functie? Neem dan contact op met Jeltje Wouda of Fieke Bosma, voorzitters Registratiecommissie of mail je motivatie en CV naar: info@schematherapie.nl.