Nieuws

Praktijk in Beeld

Inleiding Wij zijn twee collega’s uit de verslavingszorg die beiden een basis- en gevorderden cursus schematherapie hebben gevolgd. Hoewel we in deze casus geen volledige schematherapie hebben afgerond, willen we met dit succesverhaal benadrukken wat het belang van limited reparenting is en ook de kennis van schema’s

Lees verder

Boekbespreking

Therapieboek schematherapie Eva Fassbinder, Ulrich Schweiger & Gitta Jacob 308 pagina’s Uitgeverij Nieuwezijds, 2018 Het hier besproken Therapieboek schematherapie sluit aan op het in 2015 uitgebrachte therapeutenboek van Jacob en Arntz en het eerder verschenen cliëntenboek van Jacob e.a. uit 2011 en biedt vooral veel concrete toepassingsmogelijkheden

Lees verder

Voorstellen commissie Wetenschap & Kwaliteit

De commissie Kwaliteit en Wetenschap probeert een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van Schematherapie. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatievoorziening aan leden en de inhoudelijke voorbereiding van het tweejaarlijks congres. We inventariseren ook of er behoefte is aan specifieke workshops of

Lees verder