Nieuws

Bericht voor supervisanten en supervisoren: supervisiecontract VSt

Er is een nieuw formulier te vinden op de website: een Model supervisiecontract Schematherapie. Het wordt dringend geadviseerd om voor aanvang van de supervisie duidelijke afspraken te maken, en deze vast te leggen. Gebruik van dit model is niet verplicht, maar garandeert dat de belangrijkste zaken worden besproken

Lees verder

Sterk herziene versie van het casusconceptualisatie-formulier door de ISST (International Society of Schematherapy)

De International Society of Schema Therapy (ISST) heeft een nieuw formulier voor casusconceptualisatie ontwikkeld. Op het ISST congres in mei 2018 in Amsterdam werd dit format geintroduceerd en toegelicht. De VSt heeft een (geautoriseerde) vertaling laten maken van het nieuwe casusconceptualisatie-format van de ISST, het volledig ingevulde voorbeeld én de

Lees verder

Praktijk in Beeld

Inleiding Wij zijn twee collega’s uit de verslavingszorg die beiden een basis- en gevorderden cursus schematherapie hebben gevolgd. Hoewel we in deze casus geen volledige schematherapie hebben afgerond, willen we met dit succesverhaal benadrukken wat het belang van limited reparenting is en ook de kennis van schema’s

Lees verder

Boekbespreking

Therapieboek schematherapie Eva Fassbinder, Ulrich Schweiger & Gitta Jacob 308 pagina’s Uitgeverij Nieuwezijds, 2018 Het hier besproken Therapieboek schematherapie sluit aan op het in 2015 uitgebrachte therapeutenboek van Jacob en Arntz en het eerder verschenen cliëntenboek van Jacob e.a. uit 2011 en biedt vooral veel concrete toepassingsmogelijkheden

Lees verder

Voorstellen commissie Wetenschap & Kwaliteit

De commissie Kwaliteit en Wetenschap probeert een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van Schematherapie. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatievoorziening aan leden en de inhoudelijke voorbereiding van het tweejaarlijks congres. We inventariseren ook of er behoefte is aan specifieke workshops of

Lees verder