Nieuws

Gezocht: 3 nieuwe leden voor de Registratiecommissie

De registratiecommissie van de Vereniging voor schematherapie (VSt) is op zoek naar 3 nieuwe leden. De commissie heeft als belangrijkste taak de beoordeling van aanvragen voor registratie als aspirant, junior, senior of supervisor (schematherapeut of schematherapeutisch werkende). Daarnaast adviseert de commissie het bestuur over het registratiebeleid en

Lees verder

Vooraankondiging ALV 10 mei 2019

Hierbij tref je nadere gegevens en een inschrijvingsmogelijkheid voor de Algemene Leden Vergadering op 10 mei 2019 en de workshop die hieraan vooraf gaat. Dit betreft een vooraankondiging van de ALV. Leden ontvangen binnenkort een officiële uitnodiging met agenda en een link naar de te bespreken stukken.

Lees verder

Save the date: 10 mei 2019 ALV + workshop Richard Vuijk

Op 10 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor Schematherapie plaats in Utrecht. De exacte locatie is nog niet bekend maar we kunnen al wel melden dat we Richard Vuijk bereid hebben gevonden om een workshop te geven voorafgaande aan de ALV over schematherapie bij

Lees verder

Bericht voor supervisanten en supervisoren: supervisiecontract VSt

Er is een nieuw formulier te vinden op de website: een Model supervisiecontract Schematherapie. Het wordt dringend geadviseerd om voor aanvang van de supervisie duidelijke afspraken te maken, en deze vast te leggen. Gebruik van dit model is niet verplicht, maar garandeert dat de belangrijkste zaken worden besproken

Lees verder

Sterk herziene versie van het casusconceptualisatie-formulier door de ISST (International Society of Schematherapy)

De International Society of Schema Therapy (ISST) heeft een nieuw formulier voor casusconceptualisatie ontwikkeld. Op het ISST congres in mei 2018 in Amsterdam werd dit format geintroduceerd en toegelicht. De VSt heeft een (geautoriseerde) vertaling laten maken van het nieuwe casusconceptualisatie-format van de ISST, het volledig ingevulde voorbeeld én de

Lees verder

Praktijk in Beeld

Inleiding Wij zijn twee collega’s uit de verslavingszorg die beiden een basis- en gevorderden cursus schematherapie hebben gevolgd. Hoewel we in deze casus geen volledige schematherapie hebben afgerond, willen we met dit succesverhaal benadrukken wat het belang van limited reparenting is en ook de kennis van schema’s

Lees verder

Boekbespreking

Therapieboek schematherapie Eva Fassbinder, Ulrich Schweiger & Gitta Jacob 308 pagina’s Uitgeverij Nieuwezijds, 2018 Het hier besproken Therapieboek schematherapie sluit aan op het in 2015 uitgebrachte therapeutenboek van Jacob en Arntz en het eerder verschenen cliëntenboek van Jacob e.a. uit 2011 en biedt vooral veel concrete toepassingsmogelijkheden

Lees verder