Schematherapie

voor persoonlijkheidsproblematiek

Nieuws

Save the date: 10 mei 2019 ALV + workshop Richard Vuijk

Op 10 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor Schematherapie plaats in Utrecht. De exacte locatie is nog niet bekend maar we kunnen al wel melden dat we Richard Vuijk bereid hebben gevonden om een workshop te geven voorafgaande aan de ALV over schematherapie bij

Lees verder

Techniek in beeld

Techniek in beeld Door Heleen Grandia

Lees verder

Bericht voor supervisanten en supervisoren: supervisiecontract VSt

Er is een nieuw formulier te vinden op de website: een Model supervisiecontract Schematherapie. Het wordt dringend geadviseerd om voor aanvang van de supervisie duidelijke afspraken te maken, en deze vast te leggen. Gebruik van dit model is niet verplicht, maar garandeert dat de belangrijkste zaken worden besproken

Lees verder

Sterk herziene versie van het casusconceptualisatie-formulier door de ISST (International Society of Schematherapy)

De International Society of Schema Therapy (ISST) heeft een nieuw formulier voor casusconceptualisatie ontwikkeld. Op het ISST congres in mei 2018 in Amsterdam werd dit format geintroduceerd en toegelicht. De VSt heeft een (geautoriseerde) vertaling laten maken van het nieuwe casusconceptualisatie-format van de ISST, het volledig ingevulde voorbeeld én de

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek uitgelicht: Schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen

De toepassing van schematherapie op jongeren wordt steeds populairder. Cursussen worden uit de grond gestampt en de eerste boeken worden er over geschreven. Maar empirisch bewijs voor de geschiktheid en effectiviteit van schematherapie bij jongeren is nog schaars. De afgelopen jaren deed de Conrisq Groep in samenwerking

Lees verder

Praktijk in Beeld

Inleiding Wij zijn twee collega’s uit de verslavingszorg die beiden een basis- en gevorderden cursus schematherapie hebben gevolgd. Hoewel we in deze casus geen volledige schematherapie hebben afgerond, willen we met dit succesverhaal benadrukken wat het belang van limited reparenting is en ook de kennis van schema’s

Lees verder

Boekbespreking

Therapieboek schematherapie Eva Fassbinder, Ulrich Schweiger & Gitta Jacob 308 pagina’s Uitgeverij Nieuwezijds, 2018 Het hier besproken Therapieboek schematherapie sluit aan op het in 2015 uitgebrachte therapeutenboek van Jacob en Arntz en het eerder verschenen cliëntenboek van Jacob e.a. uit 2011 en biedt vooral veel concrete toepassingsmogelijkheden

Lees verder

Reactie op het filmpje “Alfred & Shadow. A short story about self-criticism”.

De vorige nieuwsbrief bevatte een link naar dit aansprekende filmpje, gemaakt door Anne Hilde Vassbø Hagen. Dit filmpje illustreert hoe overdreven zelfkritiek samengaat met gevoelens van somberheid en schaamte. Ernaar kijkend, was ik geraakt door de emotionele lading die het filmpje overbrengt. Ik herken daarin de gevoelens

Lees verder

Voorstellen commissie Wetenschap & Kwaliteit

De commissie Kwaliteit en Wetenschap probeert een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van Schematherapie. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatievoorziening aan leden en de inhoudelijke voorbereiding van het tweejaarlijks congres. We inventariseren ook of er behoefte is aan specifieke workshops of

Lees verder

Save the Date! Schematherapiecongres 2019 ‘Setting the stage’ op 20 september 2019

Op 20 september 2019 vindt er weer een Schematherapiecongres plaats. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het thema van dit jaar is ‘Setting the stage’. Schematherapie is groeiend in populariteit en het thema ‘setting the stage’ gaat over het creëren van de juiste voorwaarden om schematherapie

Lees verder